Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI.

Grupa liczących się na rynku dystrybutorów postanowiła rozpocząć współpracę. Będziemy rozwiązywać wspólne problemy, wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne i wspierać pozycję profesjonalnej dystrybucji w całym łańcuchu dostaw.
Taka organizacja zawodowa jest niezbędna wobec narastających wyzwań. Handel hurtowy, podobnie jak i cały rynek, wszedł w fazę dojrzałą i teraz pora na poprawę procesów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Ograniczanie ryzyka płatniczego, śledzenie tendencji na rynku, budowa standardów informatycznych i technicznych – to główne cele ZHI na najbliższe miesiące.
Jednak te działania nie wyczerpują katalogu spraw, którymi Związek będzie się w przyszłości zajmował.
Liczymy na współpracę naszych partnerów, aby zmieniający się w szybkim tempie rynek nikogo nie zaskakiwał, a potrzeby klientów były coraz lepiej zaspokajane.
Sprzedajemy wyroby techniczne, często wymagające głębokiej wiedzy, a możliwość zaoferowania kompletnych rozwiązań jest naszym ogromnym atutem. Wartość dodana generowana przez profesjonalną dystrybucję ma fundamentalne znaczenie dla naszego rynku. ZHI stawia sobie za cel jej wspieranie i zwiększanie.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://zhi.org.pl/