Porady

Ogrzewanie podłogowe

Proponujemy Państwu ogrzewanie podłogowe w technologii KISAN Comfort wykonywane jest w całości z elementów produkowanych w Polsce. Ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania niskotemperaturowego, w którym 70% energii oddawane jest przez promieniowanie, a tylko 30% przez konwekcję. Ogrzewanie to zapewnia poczucie komfortu cieplnego, dzięki równomiernemu rozchodzenia się ciepła w pomieszczeniu, od podłogi do sufitu (odczuwamy przyjemne ciepło przez stopy na podłodze i optymalną temperaturę na wysokości głowy).

Proponujemy Państwu ogrzewanie podłogowe w technologii KISAN Comfort wykonywane jest w całości z elementów produkowanych w Polsce.

Ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania niskotemperaturowego, w którym 70% energii
oddawane jest przez promieniowanie, a tylko 30% przez konwekcję. Ogrzewanie to zapewnia
poczucie komfortu cieplnego, dzięki równomiernemu rozchodzenia się ciepła w pomieszczeniu, od
podłogi do sufitu (odczuwamy przyjemne ciepło przez stopy na podłodze i optymalną temperaturę
na wysokości głowy).

Ogrzewanie podłogowe stosowane jest:

– w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym,
– w budynkach użyteczności publicznej: hotelach, bankach itp.
– w budownictwie przemysłowym,
– w innych budynkach: sklepy, magazyny, pływalnie itp.

Zalety ogrzewania podłogowego w systemie KISAN

a) Zbliżony do optymalnego rozkład temperatury w pomieszczeniu (rys. 1),
b) Brak grzejników w pomieszczeniu i możliwość dowolnej aranżacji wnętrza,
c) Przyjemne doznanie komfortu cieplnego,
d) Zmniejszenie ilości kurzu unoszonego w powietrzu (z powodu ograniczenia konwekcji),
e) Lepsze wytłumienie akustyczne dzięki zastosowaniu warstwy izolacyjnej,
f) Ograniczenie wysuszania powietrza w pomieszczeniu,\"Rozkład
g) Korzystne techniczne niższe temperatury czynnika grzejnego (max. 55°C),
h) Oszczędność energii spowodowana niską temperaturą czynnika grzejnego i optymalnym usytuowaniem źródła ciepła w pomieszczeniu  – oszczędność, do 20% w stosunku do ogrzewania tradycyjnego (grzejnikowego),
i) Możliwość łączenia z tradycyjną instalacją centralnego ogrzewania,
j) Instalacja nie ulega korozji, nie osadza się kamień kotłowy,

k) Łatwość montażu rur KISAN (nie posiadają pamięci kształtu i są formowane na zimno),

l) Wykonanie pętli grzewczej z jednego odcinka rury, bez konieczności łączenia,
m) Szczelność dyfuzyjna rur systemu KISAN (dzięki warstwie aluminium w ściance rury tlen nie przenika do wody instalacyjnej), spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 21003-2 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody zimnej i ciepłej wewnątrz budynków – Rury.”
n) Co najmniej 50-letnia żywotność instalacji z rur systemu KISAN,
o) Możliwość wykorzystania niekonwencjonalnych, niskotemperaturowych i ekologicznych źródeł ciepła takich jak pompa ciepła, kolektory słoneczne bądź ciepło odpadowe w procesach technologicznych.

Uwarunkowania stosowania ogrzewania podłogowego

a) Ograniczenie wydajności cieplnej – system ogrzewania podłogowego nie pokrywa zapotrzebowania
ciepła w pomieszczeniach o dużych stratach ciepła (pow. 80 W/m2) lub o ograniczonej
powierzchni ogrzewania; w takich przypadkach trzeba zastosować dodatkowe ogrzewanie,
b) Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się znaczną bezwładnością cieplną – system wolniej
reaguje na sterowanie od ogrzewania tradycyjnego,
c) Ograniczenia w stosowaniu wykładzin podłogowych – ze względu na zdolność przewodzenia
ciepła nie każde wykończenie podłogi może być zastosowane.

Zjawisko samoregulacji

Wpływ okresowych zysków ciepła jest częściowo ograniczony przez samoregulację ogrzewania
podłogowego. Polega ona na tym, że przy wzroście temperatury powietrza w pomieszczeniu maleje
różnica między temperaturą podłogi a temperaturą powietrza, a co za tym idzie maleje strumień ciepła
oddawany przez podłogę. Dla przykładu, gdy wyjściowa temperatura w pomieszczeniu wynosi
20°C po wzroście temperatury powietrza o 2°C, strumień ciepła oddawanego do pomieszczenia
maleje o 1/3.

Projekt, wymagania

Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w każdym przypadku powinno być poprzedzone
opracowaniem projektu technicznego instalacji, który powinien zawierać:

– obliczenia strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń,
– parametry obliczeniowe pracy instalacji,
– sposób rozprowadzania pętli ogrzewania podłogowego z podaniem rozstawu rur i długości pętli,
– rodzaj i specyfikację materiałów instalacyjnych,
– rodzaj i grubość izolacji cieplnej,
– zalecenia (wytyczne) wykonania i regulacji instalacji.

Warunki pracy instalacji ogrzewania podłogowego

Temperatura podłogi

Norma dotycząca ogrzewań podłogowych PN-EN 1264 dokładnie określa maksymalne temperatury podłóg w zależności od typu pomieszczenia:
– 29°C w strefie stałego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe),
– 35°C w strefie brzegowej,
– 33°C w kuchniach i łazienkach,
– 27°C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na stojąco.

Optymalna temperatura wynosi 24–26°C.
Podczas obliczeń instalacji ogrzewania podłogowego należy sprawdzić, czy dla dobranego odstępu
rur będzie zachowana dopuszczalna temperatura podłogi. W rzeczywistości, w warunkach
eksploatacji ogrzewania podłogowego, temperatura podłogi jest znacznie niższa od obliczeniowej.

Parametry pracy ogrzewania podłogowego

W projekcie ogrzewania należy przewidzieć następujące wartości charakterystycznych parametrów pracy instalacji:

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego w przewodach nie powinna przekraczać 55°C.

– różnica temperatur między zasilaniem a powrotem wynosi Δt = 5÷10°K,
– prędkość przepływu wody w przewodach grzewczych 0,1–0,6 m/s,
– długość obwodu grzewczego z rury Ø 14 mm powinna byă mniejsza od 80 m, z rury Ø 16 mm < 120 m, a z rury Ø 20 mm < 150 m,
– zakłada się, że ilość ciepła przekazywana do pomieszczenia ogrzewanego powinna być nie mniejsza niż 90% ciepła dostarczanego przez przewody grzewcze,
– dla temperatury 20°C w pomieszczeniu orientacyjna wydajność cieplna podłogi wynosi 80 W/m2.

Warunki stawiane budynkom (pomieszczeniom) z ogrzewaniem podłogowym

Stan budynku przed wykonaniem instalacji

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego w obiekcie powinny być:

– zamontowana zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa,
– zakończone prace montażowe przewodów instalacji elektrycznych, sanitarnych i dokonany ich odbiór,
– zamurowane (zamknięte) bruzdy instalacyjne,
– zakończone prace tynkarskie i sztukatorskie,
– usunięte zbyteczne materiały budowlane,
– podłoża, na których będzie układana izolacja ciepłochronna (styropian) winny być posprzątane, a nierówności powstałe w wyniku tynkowania usunięte, ponieważ mogą one utrudniać ułożenia płyt styropianowych. Nierówności podłoża nie powinny przekraczać 2-3 mm/m i 5-8 mm na całej długości pomieszczenia,
– przygotowane ogrzewanie zapewniające temperaturę wewnętrzną w budynku min. 5°C; w przypadku braku ogrzewania, gdy instalacja ogrzewania podłogowego jest napełniona wodą i nie pracuje, można doprowadzić do szkód wskutek zamarznięcia wody. W takich sytuacjach należy usunąć wodę z instalacji; całkowite spuszczenie wody z instalacji ogrzewania podłogowego można zrealizować przez przedmuchanie instalacji powietrzem,
– jeżeli w wyniku spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 0°C zamarznie rozdzielacz, to spowoduje to szczególne niebezpieczeństwo dla końcówek przewodów zasilającego i powrotnego.

Więcej informacji na stronie www.kisan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *