Porady

Stop smog

Polacy w dalszym ciągu nie są świadomi zagrożenia smogowego, traktują smog jako wymysł telewizyjny. Niestety problem wcale nie jest fikcyjny. Zanieczyszczone powietrze rujnuje nasze zdrowie i skraca życie. Musimy mieć świadomość, jak ważny wpływ ma na nas i nasze dzieci powietrze, którym oddychamy.

Polacy w dalszym ciągu nie są świadomi zagrożenia smogowego, traktują smog jako wymysł telewizyjny. Niestety problem wcale nie jest fikcyjny. Zanieczyszczone powietrze rujnuje nasze zdrowie i skraca życie. Musimy mieć świadomość, jak ważny wpływ ma na nas i nasze dzieci powietrze, którym oddychamy.

Co to jest smog?

 

Smog -(słowo powstałe z jęz. angielskiego połączenia  smoke -dym i fog –mgła ), to nic innego jak zanieczyszczenie atmosferyczne najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami. Jest to zjawisko toksyczne i nienaturalne.

 

Skład smogu:

 

tlenki siarki ,

* tlenek azotu,

oraz substancje stałe :

* pyły zawieszone, które stanowią cząsteczki stałe, tak niewielkie, że mogą poprzez układ oddechowy przedostać się do układu krążenia. Obecnie najwięcej udziału w smogu mają pyły PM 2,5 oraz PM 10.

 Pył PM 2,5 zawiera cząstki stałe o bardzo niewielkiej średnicy – wynoszącej zaledwie do 2,5 mikrometra. Ze względu na swój rozmiar, po przedostaniu się do układu oddechowego, bardzo łatwo przemieszczają się one dalej, zatruwając krwioobieg. Pył PM 10 składa się z ziarenek o średnicy do 10 mikrometrów. Wielkość ta pozwala na przenikanie w głąb płuc. 

* wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA- (policykliczne węglowodory aromatyczne inaczej też PAH). Zalicza się do nich ponad 200 związków. Wiele z nich jest podejrzewanych,  lub udowodnione ma własności rakotwórcze. Powstają podczas niecałkowitego spalania wszystkich węglowodorówz wyjątkiem metanu. Wydzielają się też w trakcie spalania drewna iglastego, produkcji asfaltu, pracy piecy opałowych, czy palenia papierosów . Są także obecne wspalinach samochodowych i w smole pogazowej.

 

Zjawisko smogu potęgują warunki atmosferyczne takie jak np. bezwietrzna pogoda, czy duża wilgotność powietrza.

 

Rodzaje smogu 

smog londyński, składa się głównie z tlenków: siarki, węgla i azotu wymieszanych z pyłami zawieszonymi i sadzą.

smog Los Angeles, zwany także smogiem fotochemicznym. Jest on charakterystyczny dla stref zurbanizowanych klimatu subtropikalnego. 

 

 

Skutki smogu

Astma, kaszel, rak, niższy iloraz inteligencji…

Smog wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie wszystkich organizmów żywych. U człowieka nasilają się reakcje alergiczne, zwiększa się też ryzyko zachorowań na astmę, stale upośledza też nasz układ oddechowy. W wyniku przedostawania się w głąb organów pyłów zawieszonych. Smog zagraża też układowi krążenia- przyczynia się do postępowania miażdżycy, zatruwa tętnice wieńcowe, powoduje destabilizację blaszek miażdżycowych, co w efekcie przybliża ryzyko zawału serca czy udaru mózgu.

Toksyny wnikające w układ oddechowy drażnią jego śluzówkę, prowadzą do powstania stanu zapalnego oraz powodują objawy podobne do zwykłego przeziębienia – kaszel, katar, podrażnienie gardła.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *