Porady

Zestawy solarne

Wzrastające z każdym rokiem koszty zakupu tradycyjnych paliw używanych do ogrzewania budynków oraz wody a także zaostrzające się w kierunku proekologicznym przepisy prawa unijnego zmuszają nas do szukania nowych technologii oraz rozwiązań umożliwiających zmniejszenie kosztów zakupu energii oraz sprostaniu wymogom prawa.

 

Wzrastające z każdym rokiem koszty zakupu tradycyjnych paliw używanych do ogrzewania budynków oraz wody a także zaostrzające się w kierunku proekologicznym przepisy prawa unijnego zmuszają nas do szukania nowych technologii oraz rozwiązań umożliwiających zmniejszenie kosztów zakupu energii oraz sprostaniu wymogom prawa.                                                                        

      

 Na świecie zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych coraz większym zainteresowaniem oraz zaufaniem cieszy się wykorzystanie jako źródła energii, energii słonecznej. Również w Polsce ten sposób pozyskania energii w ostatnich latach zyskuje na popularności, głównie z uwagi na fakt, że jest to energia darmowa!

Podstawowym pytaniem nasuwającym się, gdy zaczynamy mówić o możliwości wykorzystania energii słonecznej w kraju naszej szerokości geograficznej jest to, czy jest to w ogóle możliwe? Oczywiście! Ilość energii słonecznej pochodzącej z promieniowania bezpośredniego słońca a także promieniowania rozproszonego jest w Polsce porównywalna jak we Francji czy Niemczech, które są zdecydowanym liderem w Europie pod względem wykorzystania solarów z 40% udziałem w całym rynku. Według danych Instytutu Mereologii i Gospodarki w Warszawie ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w Polsce jest rzędu 950-1250 kWh/m2, średnie nasłonecznienie to 1600 godzin/rok. Najlepszą efektywność mają solary w okresie od kwietnia do września włącznie, kiedy czas na wykorzystanie energii słonecznej wydłuża się do 16 godzin na dobę. W pozostałych miesiącach w roku spada ono średnio do 8 godzina na dobę. 

Rys. 1 Średnioroczne sumy promieniowania w Polsce

 

Często wartość nasłonecznienia błędnie mylona jest z rozkładem temperatur. Natężenie promieniowania słonecznego nawet w zimie, mimo niskich temperatur jest jednak w Polsce stosunkowo duże. Powszechnie panujący pogląd, ze energia słoneczna dostępna zimą nie jest wystarczająca do zapewnienia komfortowego ogrzania domu oraz wody nie jest do końca zgodny z prawdą. Istotnie dla budynków tradycyjnych, wybudowanych bez zastosowania nowoczesnych ociepleń i izolacji termicznej nie jest ona wystarczająca do samodzielnego zapewnienia ciepła, świetnie wspomaga natomiast tradycyjne instalacje grzewcze działając w systemie hybrydowym. W budynkach postawionych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest znacznie mniejsze, energia słoneczna przynosi bardzo wymierne zyski. 

 

Rys. 2 Szacunkowy stopień porycia zapotrzebowania na podgrzanie ciepłej wody użytkowej energią słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej i wykonanej instalacji

Zastosowanie solarów, jako systemu grzewczego lub wspomagającego tradycyjne instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych nie jest jedyną możliwością ich zastosowania. Systemy słoneczne świetnie sprawdzają się także, jako źródła podgrzewające ciepłą wodę w obiektach letniskowych i sportowo – rekreacyjnych w okresie letnim czy w przetwórstwie rolno – spożywczym oraz w rolnictwie, gdzie przy zastosowaniu systemów powietrznych używane są do suszenia produktów rolniczych oraz drewna. Idealnym rozwiązaniem jest natomiast użycie kolektorów słonecznych do podgrzania wody basenach krytych lub usytuowanych na zewnątrz budynku. Zastosowanie energii słonecznej powoduje obniżenie kosztów ogrzania wody w basenach krytych nawet do 70 %, a przypadku basenów otwartych wydłużają okres użytkowania nawet o kilka miesięcy.
W Polsce stosowane są najczęściej płaskie kolektory słoneczne umieszczane na dachach budynków, ale również na ścianach budynków czy jako obiekty wolnostojące. Łączone w zespół kolektorów tworzą baterie słoneczne. Ich zadaniem jest przekształcenie energii słonecznej w energię cieplną. Zdolność pochłaniania energii słonecznej w kolektorach w zależności od materiału ich budowy wacha się od 95 do 97%.
Mniej popularny ze względu na koszty instalacji, ale posiadający większą sprawność niż kolektor płaski jest kolektor rurowo-próżniowy. Budowa tego typu kolektora oparta jest na systemie szklanych rur i rurek, w których płynie ciecz będąca magazynatorem zaabsorbowanej energii. Kolektory te są prawie o 30% sprawniejsze od kolektorów płaskich zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym oraz wiosennym.
Zaabsorbowana energia słoneczna w każdym typie kolektora jest magazynowana w zbiorniku z cieczą. W przypadku instalacji hybrydowych, gdzie energia słoneczna nie jest wystarczająca do nagrzania zbiornika, ciecz magazynująca energię (woda lub inna ciecz niezamarzająca, inaczej zwana czynnikiem roboczym) dogrzewana jest przez inne urządzenie grzewcze np. piec gazowy. Całość kontrolowania jest przez tzw. układ bezpieczeństwa, który w zależności od warunków nasłonecznienia reguluje pracę systemu.

Ze względu na rodzaj instalacji systemy solarne można podzielić na:
– aktywne systemy solarne – instalacje całoroczne z wymuszonym obiegiem grawitacyjnym. Wykorzystują one energię zewnętrzną do tłoczenia cieczy magazynującej energię.
– pasywne systemy solarne – sezonowe, inaczej zwane grawitacyjnymi, niewykorzystujące dodatkowej energii a jedynie siłę grawitacyjną Ziemi.
– kombinowane systemy solarne łączące systemy aktywne z pasywnymi.

Wybór jednego z wymienionych rodzajów instalacji nie jest sprawą łatwą, uzależniona od szeregów czynników technicznych wynikających ze specyfiki budynku a także od naszej zdolności finansowej. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2020 roku nowo powstałe budynki nie będą mogły już emitować gazów cieplarnianych, zaś w przypadku budynków istniejących zgodnie z kompromisowym postanowieniem Parlamentu Europejskiego ich ilość ma zostać zredukowana w jak największym stopniu. Obecnie w przygotowaniu są programy dofinansowania budowy nowych oraz modernizacji istniejących budynków tak prywatnych, jaki użyteczności publicznej. Zmianie ma ulec także treść wydawanych certyfikatów energetycznych. Zgodnie z nowymi wytycznymi zawierać mają one nie tylko informacje dotyczące efektywności energetycznej obiektu, ale także określać udział odnawialnych źródeł energii użytych do poprawy bilansu energetycznego.
Rządowe programy dofinansowania zakładają „dopłaty na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada spłatę przez Państwo do 65% wartości zaciągniętego kredytu z zastrzeżeniem, że kredyt z dotacją może być wykorzystany wyłącznie na sfinansowanie zakup i instalacje kolektorów słonecznych ( źródło www.doplatynakolektory.pl)
Program przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych z wyłączaniem osób korzystających z sieci ciepłowniczej, a także dla rolników o ile kolektory wykorzystane zostaną w gospodarstwie domowym.
W przypadku budynków, która częściowo wykorzystane są na działalność inną niż mieszkaniową dotacja możliwa jest, gdy przeważająca (powyżej 50%) jest funkcja mieszkaniowa. 

Wybór i zakup instalacji solarnych jest kwestią indywidualną, uzależnioną od lokalizacji budynku, ilości mieszkańców, zapotrzebowania na energię oraz dostępności środków finansowych, ale również od zmieniającego się prawa. Warto zwrócić uwagę na Słońce, gdyż jego energia jest przynajmniej na razie nieopodatkowana, zaś rządowe programy dofinansowania, choć nie w 100% to i tak gwarantują zwrot przynajmniej części kosztów. 
*tekst disan

 

___________________________________________

Czytaj także: 

___________________________________________

PROGRAM DOFINANSOWAŃ DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

 

Dla kogo?

Klienci indywidualni i wspólnoty mieszkaniowe

 

Jaka jest wysokość dofinansowań?

zwrot do 45 procent kosztów związanych z zainstalowaniem kolektorów słonecznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(NFOŚiGW) dofinansowuje preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na zakup systemów solarnych.

 

Co należy zrobić aby otrzymać dofinansowanie?

 

– wybrać kolektory (firmę)

Dobierz odpowiedni zestaw solarny lub poproś o pomoc specjalistów DISAN.

Dofinansowanie dotyczy kolektorów oraz całej instalacji tj.:

– projektu budowlano-wykonawczego;

– kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych);

– zasobnika wody użytkowej;

– automatyki (sterownika, zestawu pompowego), ciepłomierza, aparatury kontrolnopomiarowej;

– osprzętu solarnego;

– kosztów montażu instalacji.

 

Sprawdź normy i certyfikaty – NFOŚiGW wymaga, aby kolektory słoneczne spełniały normy jakości EN-12975-2, posiadały aktualne deklaracje zgodności lub europejski certyfikat Solar Keymark.

 

Kolektory słoneczne sprzedawane przez firmę DISAN posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i spełniają najwyższe normy jakościowe. Odbiór techniczny następuje przez Autoryzowany Serwis Solarny.

 

 

– wybierz bank

Preferencyjnych kredytów na zakup instalacji solarnych udzielają banki, które podpisały

odpowiednią umowę z NFOŚiGW (lista poniżej). W banku uzyskasz informację o warunkach kredytu na zakup kolektorów słonecznych. Tu też załatwisz wszystkie konieczne formalności.

1. Bank Ochrony Środowiska www.bosbank.pl

2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.bankbps.pl

3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone banki  

spółdzielcze www.gbw.com.pl

4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A oraz zrzeszone banki spółdzielcze www.mrbank.com.pl

5. Krakowski Bank Spółdzielczy www.kbsbank.com.pl

6. Warszawski Bank Spółdzielczy www.bank-wbs.pl

 

Oblicz koszt kwalifikowany – od tego zależy wysokość dofinansowania do kredytu.

NFOŚiGW zwróci koszt instalacji do 2500 złotych brutto za metr kwadratowy powierzchni całkowitej kolektora. Na inwestycję można wziąć większy kredyt, ale dofinansowanie obejmie tylko koszty kwalifikowane.

Złóż dwa wnioski – o kredyt w banku i o dofinansowanie z NFOŚiGW.

 

UWAGA! WAZNE!

banki udzielają kredytów według kolejności zgłoszeń!

 

Odbierz pieniądze, dokonaj formalności:

Kredyt wypłacany jest bezpośrednio na konto wykonawcy instalacji solarnej – koniecznie

zbieraj faktury VAT!

Daty są ważne! Koszty (oprócz projektu) muszą być poniesione dopiero po dacie złożenia

wniosku o kredyt w banku. Odbiór techniczny gotowej instalacji może nastąpić z kolei dopiero po zawarciu umowy o kredyt. Może tego dokonać uprawniony instalator lub inspektor nadzoru budowlanego.

To bank określa warunki i sposób przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz innych

dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie instalacji.

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy doliczyć dotację do kredytu do przychodu, który

podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Więcej informacji:

www.nfosigw.gov.pl/

www.immergas.com.pl

 

 

                                                                                        Specjalista ds. sprzedaży kolektorów              

                                                                                                    

                                                                                                   Rafał Bies tel. 604-104-304

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *