Porady

Zmiany w programie Prosument

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmiany w programie Prosument. Oto najważniejsze.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmiany w programie Prosument. Oto najważniejsze. 

Program Prosument to linia dofinansowania ze wskazaniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Dopłaty przyznawane są osobom fizycznym oraz wspólnotom lub spółdzielniom mieszkaniowym.
Celem programu jest między innymi ograniczenie lub eliminację emisji dwutlenku węgla.

Najważniejsze zmiany obejmują między innymi:

  • zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej,
  • w przypadku skorzystania z dofinansowania instalacji z programu wyłączenie możliwości korzystania z taryf gwarantowanych w ustawie o OZE,
  • przedłużenie okresu obowiązywania dotacji do końca 2016 roku; dotacje przewidziano w wysokości 40% dla źródeł energii elektrycznej i 20% dla źródeł ciepła,
  • obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
  • podniesienie limitu maksymalnego kosztu kwalifikowanego dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz do 500 tys. zł.

Dodatkowo zmieniono i doprecyzowano niektóre wymagania techniczne dotyczące między innymi: inwerterów, akumulatorów, kotłów na biomasę, pomp ciepła czy instalacji fotowoltaicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *